We provide assistance in the transfer pricing risk management, thus eliminating the tax risk relating to the transactions between related parties related parties.

Transfer pricing
TP compliance
TP advisory
TP support litigation
TP planning

Where the company receives a notice of a tax audit (seven-day notice), PKF Consult experts and advisors offer full support in the timely meeting of the requirements imposed by the auditing body, including the support in conducing a thorough analysis of the issues raised by tax authorities and preparing a response to objections or enquiries addressed to the company. In each phase of the audit proceedings, we guarantee cooperation in examining necessary documents and collecting arguments to support the client’s position and minimise the risk that they are questioned by audit authorities. Besides, in the event of any discrepancy between the position of the client and the tax authority, we offer representation of the client in litigation. PKF Consult has many qualified proxies, not only tax advisors and legal counsels but also experts in other fields, such as auditors, financial analysts, property valuers, whose unique knowledge and broad experience may prove essential during a dispute to defend the taxpayer’s position. Therefore, the extensive experience of PKF Consult experts may be decisive in disputes with the tax and revenue authorities.

 

Quick contact 1/3

If you have any questions or concerns - please contact us. We will reply or call you back after reading the content of the form.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego stanowiącego przedmiot uzupełnionego formularza. Uzupełnienie informacji oznaczonych jako fakultatywne stanowi zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, wyrażoną poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.