Improve stock exchange reporting and ensure company transparency.

 • we support issuers in preparing financial statements and reporting to the Stock Exchange and NewConnect
 • we prepare consolidated management reports for the parent company and indirectly for other stock exchanges worldwide
 • we have experience in providing services to companies with foreign capital, international capital groups and branches of foreign companies in Poland
 • we report and prepare financial statements according to IAS/IFRS

During dynamic development, companies often decide to raise capital by entering the Warsaw Stock Exchange or the New Connect market. The issue of securities offers new possibilities of financing further development. On the other hand, it carries a number of responsibilities. Issuers face a demanding task related to specific financial reporting as well as reporting to the Warsaw Stock Exchange and NewConnect. Very often it is also possible to report to the parent company, which may be indirectly related to reporting to other stock exchanges in the world.

For companies that consider or decide to raise capital by entering the stock exchange, we have designated a service tailored to their needs. Entrepreneurs entering the WSE or NewConnect market are faced with an additional task of reporting. As experts, we specialize in preparing periodic quarterly, semi-annual and annual reports related to the Issuers of Securities. When entering the stock exchange, it is particularly important to inspire investors' confidence in the brand and the company's management. In response to this need, on the basis of data analysis, we prepare reports that are compliant with the requirements, legible and understandable for recipients.

Complex capital structures that require the preparation of consolidated financial reports are often a new challenge for listed companies. At PKF BPO, we have experience in providing services to companies with foreign capital, companies from international capital groups and foreign branches, thanks to which we efficiently and reliably support our Partners in the preparation of reports for parent companies and extensive financial reporting, also in accordance with the international accounting standards IAS / IFRS.

As part of reporting services for companies on the WSE and NewConnect, we offer:

 • preparing quarterly, semi-annual and annual reports on the WSE,
 • preparation of quarterly, semi-annual and annual reports on the NC, preparation of an annual separate financial statements for entities listed on the WSE and NC,
 • compilation of the annual financial statements,
 • preparing a report on the issuer's activities, containing statements on the application of corporate governance and on non-financial information,
 • reporting for capital groups according to established standards,
 • preparation of financial statements of merged companies,
 • automation and support in improving the financial reporting process,
 • development or support in the development of an appropriate form of financial reporting,
 • other activities related to reporting and reporting for entities listed on the Warsaw Stock Exchange and the NewConnect market.

We provide our services throughout Poland in regional offices in Warsaw, Łódź and Poznań, Opole, Wrocław, Katowice, Lublin, Gdańsk.

Quick contact 1/3

If you have any questions or concerns - please contact us. We will reply or call you back after reading the content of the form.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego stanowiącego przedmiot uzupełnionego formularza. Uzupełnienie informacji oznaczonych jako fakultatywne stanowi zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, wyrażoną poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.