We improve operational management processes through professional and comprehensive implementation of tasks and projects in the field of accounting, human resources and payroll, management accounting and controlling, administration and process management.

We are the Partner who supports your business in building a competitive advantage. We enable you to focus on strategic activities by providing high-quality comprehensive business solutions, professionalism, commitment and quick response to the dynamically changing environment and changes in legal regulations.

YOU GAIN WITH US

 • Reliable solutions based on 30 years of experience
 • Competent and versatile project team
 • Ongoing contact with the Project Supervisor
 • Efficient and understandable communication
 • Access to modern technologies without capital expenses
 • Permanent access to experts in various fields, guaranteeing the continuity of ongoing processes
 • Expert knowledge from all over the world - we belong to the international network of PKF International
 • Legal and tax security thanks to our knowledge of regulations and timeliness
 • Cost reductions, incl. personnel, system maintenance, administration
 • Key management and financial information necessary to make the right decisions at the right time
 • Time to develop your business and build your competitive advantage

We provide our services throughout Poland in regional offices in Warsaw, Łódź and Poznań, Opole, Wrocław, Katowice, Lublin, Gdańsk.

Quick contact 1/3

If you have any questions or concerns - please contact us. We will reply or call you back after reading the content of the form.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego stanowiącego przedmiot uzupełnionego formularza. Uzupełnienie informacji oznaczonych jako fakultatywne stanowi zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, wyrażoną poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.