We provide our Clients with comprehensive activities in the field of information policy addressed to external stakeholders, in particular – to institutions and organizations of the capital market and business media.

Public Relations in the capital market is a individually prepared communication program using traditional and modern channels of information, the purpose of which is to build and strengthen the positive perception of the Company.
We offer our customers the support with activities of investor relations and marketing in professional management of information and image of the Company.

The actions undertaken by PKF:

  1. Audit of external communication - analysis of the effectiveness of existing PR activities and e-PR, corporate site of the company.
  2. Creation of a coherent approach to the company's image and PR strategy:
  • Creating press office/ complement and support for press office,
  • Creating a database of key journalists,
  • Organization of individual meetings with journalists,
  • Organization of press conferences,
  • Creation of additional information materials,
  • Creation of profiles of key people in the company for communication with journalists.

We provide our services throughout Poland in regional offices in Warsaw, Łódź and Poznań, Opole, Wrocław, Katowice, Lublin, Gdańsk.

Quick contact 1/3

If you have any questions or concerns - please contact us. We will reply or call you back after reading the content of the form.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego stanowiącego przedmiot uzupełnionego formularza. Uzupełnienie informacji oznaczonych jako fakultatywne stanowi zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, wyrażoną poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.