• Audit services As a leading audit company, we provide a full range of services related to financial audit, financial review and audit of financial statements.
   
 • Tax services The tax advisory services we offer enable our clients to make appropriate decisions. We eliminate the tax risk associated with transactions thanks to transfer pricing assistance.
   
 • Consulting services By using our services in the area of financial consulting, you will avoid threats and problems within the company. We offer strategic consultancy for companies, business Due Diligence and we make valuations, as well as advise on mergers and acquisitions.
   
 • Business Process Outsourcing We improve operational management processes through comprehensive implementation of tasks in the field of accounting, human resources and payroll, management accounting and controlling.
   
 • Training services We conduct extensive training in finance, management and taxes. In addition, we also conduct training on EU subsidies.

Address

406 28 Czerwca 1956 r. Street
61-441 Poznań
 

T: +48 61 668 68 61

Our services:

 • Audit
 • Tax advisory
 • Consulting
 • Accounting
 • Trainings
 • Process management

 

Quick contact 1/3

If you have any questions or concerns - please contact us. We will reply or call you back after reading the content of the form.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego stanowiącego przedmiot uzupełnionego formularza. Uzupełnienie informacji oznaczonych jako fakultatywne stanowi zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, wyrażoną poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.