Our goal is to enable our Clients to effectively communicate with the investors with particular emphasis on the fulfillment of information duties.

Investor relations is a clear, efficient and smooth flow of information between the Company and capital market participants. Ensuring by the Company an appropriate information policy serves to build the image of a transparent subject and confidence among capital market participants, but also:

 • attain market valuation,
 • improve liquidity.
 • stop regulatory intervention,
 • gain a competitive advantage in product markets,
 • reduce market volatility,
 • build the loyalty of investors,
 • reduce the costs of raising capital,
 • increase interest of analysts and the media,
 • increase the efficiency of management of potential crises.

We offer practical knowledge and experience related to the capital market and therefore to provide a comprehensive product we do not limit ourselves solely to advisory on the fulfillment of information obligations, but we join in one actions from the field of PR, marketing, financial analysis and investment banking, which allows you to present to participants of capital market a complete picture of the Company, including its results and prospects for development in the context of your business environment/industry.

The actions undertaken by PKF:

 • Audit of existing activities in the field of IR - analysis of competitive advantages, analysis of business and communication risks,
 • Preparation of a IR strategy,
 • Support in fulfilling reporting obligations,
 • Ongoing advice on effective communication with capital market participants,
 • Preparation of substantive concept of the website and support in the current modification of the content on corporate site,
 • Preparation of information materials for investors, analysts and fund managers,
 • Expert advice in the preparation of general meetings,
 • Training in communication with the capital market and the information obligations of public companies for management and those responsible for communication,
 • Development of communication strategies and organization of the grand debut (WSE / NewConnect / Catalyst).

We provide our services throughout Poland in regional offices in Warsaw, Łódź and Poznań, Opole, Wrocław, Katowice, Lublin, Gdańsk.

Quick contact 1/3

If you have any questions or concerns - please contact us. We will reply or call you back after reading the content of the form.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego stanowiącego przedmiot uzupełnionego formularza. Uzupełnienie informacji oznaczonych jako fakultatywne stanowi zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, wyrażoną poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.