Take care of the most valuable things through modern technologies

  • by providing comprehensive HR and payroll services, we increase the effectiveness of HR management, reduce costs and minimize the risk of running a business
  • we are distinguished by over 30 years of experience in HR and payroll services for Clients with various benefits and employee settlements
  • we constantly expand our knowledge with the latest studies and legal interpretations in the field of labor law
  • we carefully select a team of competent staff according to the specificity of the Client’s business, language and method of communication preferred by the Client
  • we provide services in a reliable and timely manner, in accordance with applicable legal regulations, ensuring business safety and the comfort of employees and managers
  • we offer support in choosing the optimal payroll management system
  • we offer modern systems and tools supporting the management of employee issue
  • we have experience in the implementation and settlement of Employee Capital Plans (PPK)

Quick contact 1/3

If you have any questions or concerns - please contact us. We will reply or call you back after reading the content of the form.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego stanowiącego przedmiot uzupełnionego formularza. Uzupełnienie informacji oznaczonych jako fakultatywne stanowi zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, wyrażoną poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.