We help our Clients to resolve their business problems. We show them how to improve their activity based on the world’s best examples, and how to adjust it to legal requirements in order to gain a competitive advantage. 

When performing auditing tasks, we care for your time, reliability, safety, development and capital, which is an important element of a corporate success. The value of auditing services is increased by the conclusions concerning risks entailed by business processes, which allows to streamline management processes.

Economic consultancy supports all kinds of transactions, and our experts transform visions into reality. Tax advisors optimise the tax costs of transactions and represent you in tax litigations. Certified accountants save your time, providing you with financial and management information.

The global reach of the PKF International network, which we belong to, allows us to serve Clients wherever they operate. International experience of our experts and contacts with member firms all over the world guarantee support that provides our Clients with value added.

In search for optimum solutions, we avoid the beaten tracks. We look for the right way, adjusted to the expectations of our Clients. 

Quick contact 1/3

If you have any questions or concerns - please contact us. We will reply or call you back after reading the content of the form.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego stanowiącego przedmiot uzupełnionego formularza. Uzupełnienie informacji oznaczonych jako fakultatywne stanowi zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, wyrażoną poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.