Benefit from management information and build market advantage

  • we help you find yourself in the maze of information to make accurate and effective management decisions and effectively plan and control the situation of your company
  • we convert numbers into reliable and clear information for the management staff
  • through financial analyzes, we provide the necessary information and conclusions to create the company’s strategy and build a competitive advantage
  • we are looking for solutions to reduce costs, increase the profitability and efficiency of the company
  • we analyze comprehensively business processes, paying attention to the possibilities of minimizing the risk
  • we advise on finance and controlling
  • we enable quick reaction in crisis situations
  • we use reliable and intuitive reporting tools in the field of management accounting and controlling

The modern, fast-changing world puts enormous challenges ahead of every company and forces managers to make quick and effective decisions that will allow to build and maintain a competitive advantage in the dynamically changing economic environment. The basis for conscious and accurate decisions is quickly and reliably delivered management information.

A reliable financial analysis is the basis for conscious and sensible management. We will provide you with the information you need.

Quick contact 1/3

If you have any questions or concerns - please contact us. We will reply or call you back after reading the content of the form.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego stanowiącego przedmiot uzupełnionego formularza. Uzupełnienie informacji oznaczonych jako fakultatywne stanowi zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, wyrażoną poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.