We provide comprehensive support for IPO transactions in terms of our authorizations and competencies.

The concept creation of a public offering
Scheme of the share issue
Analysis of law, organizational and marketing conditions
The preparation of the prospectus
The public offering and IPO

Financial results achieved by the Issuer and the perspective of their improvement in the future are essential to guarantee a successful public offering. Those results do not in themselves prejudge the possibility of a successful realization of Issuers plans. They are however a solid ground on which the offer structure being a result of a number of different factors – can be build. It has to take under account the size of the Company, its position against the competitors, market characteristics, accurately identified best directions for Companies development and oriented on them capital needs, situation on the capital market and finally reconcile the expectations of shareholders concerning the value of raised funds with their desire of keeping maximum control over the Company, all the while heading qualification criteria of WSE. Only a skillful and objective balance of these relations enables the composition of a concept which effectively discount the financial results and other assets of the Issuer.

The actions undertaken by PKF

  • Carrying out the valuation of Issuers Company.
  • Specifying the targets of the issuance.
  • Determining the structure of the offer.

We provide our services throughout Poland in regional offices in Warsaw, Łódź and Poznań, Opole, Wrocław, Katowice, Lublin, Gdańsk.

Quick contact 1/3

If you have any questions or concerns - please contact us. We will reply or call you back after reading the content of the form.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego stanowiącego przedmiot uzupełnionego formularza. Uzupełnienie informacji oznaczonych jako fakultatywne stanowi zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, wyrażoną poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.