Due to its interdisciplinary character and frequent significance to a company’s strategic decisions, the process of valuation of business entities requires broad but in-depth knowledge of finance and economics, and extensive experience not only in the financial market but also mostly in business. 

Valuation of business entities
Intangible assets valuation
Valuation of liabilities
Other

In the case of valuation, we offer you our entire considerable experience and expertise. We make valuations with the use of International Valuation Standards and, depending on the situation, we can apply the ASA Business Valuation Standard, European Valuation Standards, rules in accordance with EVCA (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) and principles arising from applicable accounting regulations (the Accounting Act, IAS and IFRS, US GAAP).

With the support of statutory auditors and tax advisors from our Group, we undertake to valuate any entity or subject.

Our work in the valuation of business entities includes:

 • Valuation of limited companies and partnerships,
 • Valuation of business activities,
 • Valuation of an organised or isolated part of a company.

In order to valuate business entities we use:

1. DCF methods:

 • FCFF – Free Cash Flow to the Firm,
 • FCFE – Free Cash Flow to Equity,
 • APV – Adjusted Present Value.

2. Asset-based methods:

 • Corrected net assets,
 • Liquidation value,
 • Replacement value.

3.  Comparative methods:

 • Stock-exchange multiples,
 • Comparable transactions multiples,

4. Real Option Valuation.

We valuate business entities for the purposes of:

 • Purchase/sale transactions,
 • Mergers and restructuring,
 • Share capital increase or redemption,
 • Provision of in-kind contributions,
 • Accounting records,
 • Granting of liens or security interests,
 • Management reporting.

We provide our services throughout Poland in regional offices in Warsaw, Łódź and Poznań, Opole, Wrocław, Katowice, Lublin, Gdańsk.

Quick contact 1/3

If you have any questions or concerns - please contact us. We will reply or call you back after reading the content of the form.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego stanowiącego przedmiot uzupełnionego formularza. Uzupełnienie informacji oznaczonych jako fakultatywne stanowi zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, wyrażoną poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.