Conclusions drawn from legal and tax analyses carried out by our specialists show our Clients the further direction of the tax policy in their companies. We indicate risks and risk areas in relation to tax issues, and we identify potential tax savings.  

Audit / due diligence in the field of taxation includes periodical checks whether the subject of taxation and the tax basis are determined in a correct way, and whether economic events are correctly classified in view of tax regulations, which – in case any irregularities are discovered – allows our Clients to avoid penalties imposed by tax audit authorities.

When carrying out tax audits, we consider the following criteria:

  • The accuracy of all data, i.e. whether they comply with applicable legal regulations,
  • The correctness of the qualification of individual economic events from the perspective of tax laws and their secondary legislation.

As part of our work, we analyse in particular:

  • Procedures used by a company to determine the tax basis for the taxes analysed;
  • Non-standard transactions, as well as other events having impact on the company’s tax result in the period analysed.

Standard operations, such as recurrent purchase and sales invoices, are checked on a random basis, while non-standard operations are verified in detail, in order to obtain a rational basis for the assessment whether tax regulations are applied correctly and to indicate potential risk areas.

Thanks to tax audits carried out by our specialists, Clients gain time needed to take appropriate measures to implement corrections and to avoid – in full accordance with the law – criminal and fiscal penalties. 

We provide our services throughout Poland in regional offices in Warsaw, Łódź and Poznań, Opole, Wrocław, Katowice, Lublin, Gdańsk.

Quick contact 1/3

If you have any questions or concerns - please contact us. We will reply or call you back after reading the content of the form.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego stanowiącego przedmiot uzupełnionego formularza. Uzupełnienie informacji oznaczonych jako fakultatywne stanowi zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, wyrażoną poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.