We enable our Clients to take the right tax-related decisions at all stages of their business activity. The tax advisory services we render consist in responding to tax-related problems faced by our Clients.

The conducting of business activity is closely linked with high risk resulting from doubts as to the correctness of the interpretation of legal and tax aspects of some business events. By the provision of tax-related advice and consultancy, constant tax monitoring and day-to-day tax advisory to our Clients, we minimise the risk of wrong decisions. 

We constantly keep in touch with our Clients (via telephone, e-mail or in person), in order to provide them with professional and prompt tax support.

Our ongoing tax advisory services include:

  • The drawing up of tax opinions in relation to the business conducted;
  • Representation before tax authorities;
  • Tax-related telephone and email consultancy in the case of problems;
  • Analyses of formal and legal documents in terms of correctness and tax optimisation. 

Quick contact 1/3

If you have any questions or concerns - please contact us. We will reply or call you back after reading the content of the form.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego stanowiącego przedmiot uzupełnionego formularza. Uzupełnienie informacji oznaczonych jako fakultatywne stanowi zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, wyrażoną poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.