The Commercial Companies Code determines situations when it is necessary to audit certain plans, valuations and other documents. Pursuant to the provisions of the Commercial Companies Code, such audits can be performed only by statutory auditors. 

We have a strong teams of employees, experience and competence necessary to perform any such audit.

Our certification services arising from the regulations of the Commercial Companies Code include in particular:

  • Auditing the company’s accounting and activities (Art. 223-226 of the Commercial Companies Code),
  • Auditing the reports of the founders of a joint stock company, related to non-cash contributions, assets acquired before the incorporation, valuation of contributions (Art. 311-320, 449 of the Commercial Companies Code),
  • Auditing the board’s reports related to the purchasing of any assets for a price exceeding 10% of the paid-up share capital from the founder or a shareholder (Art. 393-394 of the Commercial Companies Code),  
  • Auditing the valuation of shares subject to compulsory redemption (Art. 416-418 of the Commercial Companies Code),
  • Auditing non-cash contributions related to the conditional increase of the share capital (Art. 449-450 of the Commercial Companies Code),
  • Auditing plans concerning the mergers of companies (Art. 502-503, 516, 520 of the Commercial Companies Code),
  • Auditing plans concerning the division of companies (Art. 536-537 of the Commercial Companies Code),
  • Auditing plans concerning transformations in terms of accuracy and reliability (Art. 555-556 of the Commercial Companies Code). 

We provide our services throughout Poland in regional offices in Warsaw, Łódź and Poznań, Opole, Wrocław, Katowice, Lublin, Gdańsk.

Quick contact 1/3

If you have any questions or concerns - please contact us. We will reply or call you back after reading the content of the form.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego stanowiącego przedmiot uzupełnionego formularza. Uzupełnienie informacji oznaczonych jako fakultatywne stanowi zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, wyrażoną poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.