Business development with the use of funding received from the funds of the European Union and the World Bank entails the necessity for the auditor’s certification of expenditure on the implementation of projects, accounting systems and internal control, as well as settlement documents. 

Our specialists have the experience and knowledge needed to perform such audits in relation to all operational and framework programmes.

We are also accredited by the World Bank to audit all projects financed with the use of its funding.

Further, our services can support you in the development of models for the purposes of reporting or drawing up financial information based on the expected future events as an element of a process of obtaining funding from external sources.

The audits of expenditure can in particular include the verification of:

  • Whether reports are based on a correct record of expenditure incurred in relation to the project implementation,
  • The correctness of expenditure on the services performed, goods purchased, remuneration cost and other expenses,
  • The correctness of the classification of expenses incurred and settled in relation to the project implementation,
  • The correctness of the procedures applied in relation to the orders for goods and services, and the correctness of the agreements concluded,
  • The functioning of the internal control systems connected with, among others, the public procurement procedures, approval of the expenses.

The audits of expenditure are conducted in accordance with:

  • The guidelines of the Managing Authorities and the guidelines of the European Commission issued for individual Programmes,
  • The guidelines of the World Bank, defining the audit scope,
  • National audit standards issued by the National Chambers of Statutory Auditors (KRBR),
  • International Auditing Standards issued by International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). 

We provide our services throughout Poland in regional offices in Warsaw, Łódź and Poznań, Opole, Wrocław, Katowice, Lublin, Gdańsk.

Quick contact 1/3

If you have any questions or concerns - please contact us. We will reply or call you back after reading the content of the form.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego stanowiącego przedmiot uzupełnionego formularza. Uzupełnienie informacji oznaczonych jako fakultatywne stanowi zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, wyrażoną poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.