We are pleased to announce that in the "XIX Ranking of the Best Audit Companies 2019" published on April 9, 2020, published by the Rzeczpospolita daily and Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet, the PKF Consult Group, similarly to last year, took seventh place.

PKF once again maintained its first place according to the "Most active audit companies on the NewConnect market" criterion. In the ranking of audit companies examining listed companies, PKF, as in the previous year, was ranked eighth.

In addition, PKF took eighth place in terms of the number of companies surveyed and fifth place, just behind the Big Four companies, in terms of sales revenues of the surveyed companies.

Quick contact 1/3

If you have any questions or concerns - please contact us. We will reply or call you back after reading the content of the form.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o. lub PKF Brevells Cekiera Sp. k., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.