Our great asset is that we are close by. Our offices are located in Poland’s biggest cities: Gdańsk, Warsaw, Łódź, Wrocław, Opole, Katowice, Poznań, Lublin and Zielona Góra.

Yesterday

We started as economic consultants and financial auditors over 30 years ago at a small Warsaw based office called AiE Consult. Poland was going through economic transformation at that time. We made our small contribution to that immense work by implementing practical solutions at enterprises to directly provide for packages of new bills establishing free market economy and capital market.

Today

PKF is one of the largest auditing and consulting firms in Poland and one of the leading auditor and consultant networks in the world. Our teams of experts: auditors, tax consultants, lawyers, lawyers-at-law, financial analysts, certified advisers and certified accountants work in our local offices in Poland. The goal of their work is to comprehensively support the implementation of effective business strategies, enhance competitiveness, innovation and credibility of enterprises.

The PKF Group consists of the following companies:

  • PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. with its seat in Warsaw, the sole general partner of which is Consult Sp.z o.o.
  • PKF BPO Sadowska-Malczewska sp. k. with its seat in Warsaw
  • PKF Tax & Legal Chamera Orczykowski sp. k. with its seat in Warsaw
  • PKF Advisory sp. z o. o. with its seat in Warsaw
  • PKF Brevells Cekiera sp. k. with its seat in Warsaw
  • EUROTAX PODATKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its seat in Zielona Góra

Our offices are always located in city centres where the largest companies are usually based. We are always at hand, available for contact and cooperation.

Quick contact 1/3

If you have any questions or concerns - please contact us. We will reply or call you back after reading the content of the form.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego stanowiącego przedmiot uzupełnionego formularza. Uzupełnienie informacji oznaczonych jako fakultatywne stanowi zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, wyrażoną poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.