A customised ERP system is a source of quick and easy access to information needed to make everyday and strategic business decisions. With a properly selected ERP system, a company is able to gather all the necessary information in one place, and thus ensure the integration of all departments and functions in the company. The ERP system chosen should be tailored to the company in terms of functionality, processes,  size and budget of the organization.

Questions you ask yourself:

 • How to plan a system implementation?
 • How to evaluate ERP systems available on the market?
 • Which ERP system to choose?
 • How much will it cost?
 • What system maintenance strategy to choose?

Support services for selection and implementation of ERP system provided by PKF are the answer to your questions. As experts in system implementations we provide:

 • audit of the existing system and processes to be supported by the ERP system
 • identification of the current and future needs of the company
 • support in selecting an ERP system best suited to the company as well as in selecting the appropriate supplier
 • support for key users in the process of identifying and defining ERP system requirements
 • assistance in implementation by setting up the system, defining reports, adapting the system to the needs of management accounting, setting KPIs
 • outsourcing of management processes
 • training for employees

Choose the system that suits your needs!

We provide our services throughout Poland in regional offices in Warsaw, Łódź and Poznań, Opole, Wrocław, Katowice, Lublin, Gdańsk.

Quick contact 1/3

If you have any questions or concerns - please contact us. We will reply or call you back after reading the content of the form.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego stanowiącego przedmiot uzupełnionego formularza. Uzupełnienie informacji oznaczonych jako fakultatywne stanowi zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, wyrażoną poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.