We provide assistance in the transfer pricing risk management, thus eliminating the tax risk relating to the transactions between related parties related parties.

Transfer pricing
TP compliance
TP advisory
TP support litigation
TP planning

The PKF Consult tax advisory team of experts offers support in the strategy development, planning and implementation of intragroup settlement procedures, including finding a proper calculation method for new transactions with related parties or modifying calculation methods for transactions that have been made earlier. Having regard to changing legal standards, both on the national and international level, the development of the TP policies is a complex task since the agreed intragroup settlement procedures should provide for security and comfort not only in terms of the existing national and global regulations but also in the event of their inevitable and anticipated changes in the near future. Based on the taxpayers’ needs arising from the above, the key categories of support services relating to the TP planning are presented below:

  • assistance to clients in designing, planning and implementing TP policies, with particular attention being paid not only to compliance with national but also international regulations and anticipated directions of changes in international regulations,
  • support in the modification of calculation methods underlying intragroup settlements, and
  • support in the development of calculation methods in the event of intragroup settlements with a new affiliated entity or under a new transaction.

 

Quick contact 1/3

If you have any questions or concerns - please contact us. We will reply or call you back after reading the content of the form.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego stanowiącego przedmiot uzupełnionego formularza. Uzupełnienie informacji oznaczonych jako fakultatywne stanowi zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, wyrażoną poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.